Afatmesme

Mish i terur     

Suxhuk Natura

Virshlle pule

Përshutë gjedhi gjysëm e terur e shkurtër

Proshutë Natura

Sallam Zogu

Suxhuk Natura Vakum

Suxhuk Shtëpiak

Sallam Viçi

Përshutë gjedhi gjysëm e terur