Kontakti

Adresa:  Fsh. Velekincë, 60000 Gjilan - Kosovë

Tel:  +377 44 130 946

E-mail:  indumishitcalabria@gmail.com    &    calabria_kosova@yahoo.com

 

Lokacioni