Lokali 3 – Industria e mishit

Lokali #3 – gjendet në Industrinë e mishit Calabria – Natura, në fshatin Velekincë në Gjilan.